Bli medlem

Antagningsregler

Ansökningstider
Föreningen tar endast emot medlemssökningar en gång per år.

  • Ansökning till alla skytteformer är öppen under Oktober.

Ansökningar mottages endast genom ansökningsformulär på hemsidan. Efter ansökningsperioden behandlar styrelsen ansökningarna och meddelar antagning eller avslag.

Inga ansökningar utanför ansökningstiden kommer att handläggas!

Provmedlemskap
Föreningen använder sig av provmedlemskap för alla nya medlemmar. Provmedlemskapet är tidsbestämt till sex månader. För att provmedlemskapet sedan ska övergå till medlemskap med egen tillgång till skjutbanan krävs att nedanstående är uppfyllt:

  • Uppvisande av utdrag från belastningsregistret.
  • Betald medlemsavgift.
  • Deltagande vid 2 arbetstillfällen samt 8 skjuttillfällen och kurstillfällen under 6 månader.
  • Stockholms Försvarsutbildares skytteförening är moderklubb för medlemmen i alla skyttegrenar där föreningen bedriver verksamhet. All tävlingsverksamhet skall också vara för samma förening.
  • Godkännande av styrelsen efter att tiden för provmedlemskap löpt ut. I de fall provmedlemmen inte blir godkänd som medlem anses medlemsavgiften vara förverkad.
  • Innehar den sökande inte pistolskyttekortet eller gevärsskyttekortet sedan tidigare krävs godkänt resultat på kursen för den gren man söker inträde genom.

Föreningsavgifter
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är preliminärt 950 kronor år 2023 och är obligatorisk för medlemmar i skytteföreningen.
Skjutbanans ägare, Botkyrka kommun har en avgift på 1000 kr medlem/år som tillkommer utöver medlemsavgiften.

Krav för att få delta vid föreningens civila skjutningar
Grundkrav
En grundförutsättning för att få delta i skytte på Hacksjöbanan är att ha genomgått säkerhetsutbildningen för skjutbanan. Förutom detta grundkrav ställs nedanstående krav för de olika skytteformerna:
Nationellt pistolskytte
För att få låna vapen vid föreningens pistolskyttetillfällen krävs att man innehar eller är under utbildning för att ta pistolskyttekortet.
Gevärsskytte
För att få låna vapen vid föreningens gevärsskyttetillfällen krävs att man innehar eller är under utbildning för att ta gevärsskyttekortet.
K-pistskytte
För att få låna vapen vid föreningens k-pistskyttetillfällen krävs att man innehar eller är under utbildning för att ta gevärsskyttekortet med tillägg k-pist.
IPSC-skytte
För att få delta vid föreningens IPSC-skyttetillfällen krävs att man innehar IPSC-licens och är medlem i föreningen. Dessa tillfällen är inte öppna för provmedlemmar.

Kostnad för ny medlem
Gevärskurs inklusive medlemsavgift (inklusive avgift från Botkyrka kommun) från cirka 2 800 kronor.
Pistolkurs inklusive medlemsavgift (inklusive avgift från Botkyrka kommun) från cirka 3 550 kronor.

Välkommen med din ansökan!
När det är ansökningsperiod finns det en klickbar länk till formuläret nedan.